Seni Kanuna Şikayet Ederiz

SENİ KANUNA ŞİKAYET EDERİZ  Kul hakkına özen gösteren Sultan Süleyman, bu konuya duyduğu titizlik nedeniyle ‘Kanuni’ lakabını almıştır. Budin Seferinden dönen ordu, yolların darlığı sebebiyle tarlalardan geçmek zorunda kalmıştı. Bu sırada bir köylü, elindekini padişahın atının geçtiği yere fırlatınca at ürkmüş, köylü de yakalanarak padişahın huzuruna getirilmişti. Sultan Süleyman köylüye:             -Derdin nedir de böyle yaptın? diye sorunca, köylü: -Biz fakir köylüleriz. Askerlerinizden bazıları, bizim yeni ektiğimiz tarlalardan geçtiler. Ya…

"Seni Kanuna Şikayet Ederiz"

Sehiv Secdesi Nedir ve Nasıl Yapılır.?

Sehiv secdesi nedir ? Yanılma,unutma veya dalgınlık gibi durumlar sebebiyle namazın rükünlerinden birinin geciktirilmesi, tekrarlanması veya vaciplerinden birini terk ya da tehir etme durumunda, noksanlığı telafi etmek için namazın sonunda yapılan secdelere sehiv secdesi denir. sehiv kelime manası : yanılma Sehiv secdesi hangi durumlar da yapılır.? Namazın içindeki Farzların tehirinde ( geciktirilmesinde), vaciplerin terk ve tehirinde  sehiv secdesi gerekir. sehiv secdesi gerektirecek duruma örnek : Farz namaz kılan bir kimse üçünçü rekata kalktığında yanlışlıkla fatihadan sonra zammı…

"Sehiv Secdesi Nedir ve Nasıl Yapılır.?"

İmanın Doğru Olması İçin

Sual: İmanın doğru olması için gerekli şartlar nelerdir? CEVAP İmanın doğru olması için gerekli şartlardan bazıları: 1- İmanda sabit olmak: Üç yıl sonra dinden çıkacağım diyen, o anda dinden çıkar. 2- Havf ve reca arasında olmak: Yani Allah’ın azabından korkup, rahmetinden ümit kesmemek. 3- Can boğaza gelmeden iman etmek: Ölürken, ahiret hallerini gördükten sonra kâfirin imanı geçerli olmaz. Fakat o anda da, Müslümanın günahlardan tevbesi kabul olur. 4- Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek: Güneş batıdan doğunca tevbe kapısı kapanır.…

"İmanın Doğru Olması İçin"

İmanın Şartları

Sual: Her Müslümanın bilmesi gereken imanın şartlarını kısaca bildirir misiniz? CEVAP Kısaca aşağıda bildiriyoruz. Geniş olarak diğer maddelerde bilgi var. İmanın altı şartı şunlardır: 1- Allah’a inanmak Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı lazım olan] ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allahü teâlânın, sıfat-ı zatiyyesi altıdır: Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyyet, Muhalefet-ün lil-havadis, Kıyam bi-nefsihi. [Vücud var olmak, Kıdem varlığının öncesi olmamak, Beka varlığı sonsuz olmak, hiç yok olmamak, Vahdaniyyet ortağı, benzeri olmamak, Muhalefet-ün…

"İmanın Şartları"

Nefis Nedir ?

Sual: Kalb, yürek, gönül, nefs hakkında bilgi verir misiniz? CEVAP Kalb, göğsümüzün sol tarafındaki et parçası değildir. Buna, yürek denir. Yürek, hayvanlarda da bulunur. Kalb, yürekte bulunan bir kuvvettir. Görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Buna, gönül diyoruz. Ampul yürek ise, ışığı da kalbdir, buna gönül de denir. Gönül insanlarda bulunur, hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün aza, kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalbde toplanır. İnsanın, inanmak, sevmek, korkmak, kalbindedir. İtikad eden, yani iman eden, kâfir…

"Nefis Nedir ?"

Bu Kış Günü Üzüm Olurmu

Aziz Mahmud Hüdayiden Menkibeler Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin yükselmesi bâzı talebelerin kıskançlığına yol açtı. Durumu sezen Üftâde hazretleri, Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin büyüklüğünü göstermek istedi. O sırada mevsim kış idi. Dışarıda kar yağıyor ve fırtına esiyordu. Hazret-i Üftâde talebeleri ile yemek yiyorlardı. Sofraya pilav konulunca Üftâde hazretleri; “Şimdi bağdan taze kopmuş üzüm olsa bu yemekle ne güzel giderdi.” dedi. Bu söz üzerine talebeler içlerinden; “Bu kış günü, bu karda tâze üzüm olur mu?” diye düşünürlerken, Azîz Mahmûd…

"Bu Kış Günü Üzüm Olurmu"